. Hotline 24/7 :  0902.492.586 - 0916.799.992

Lịch khởi hành Tour Tết

1/ CUNG ĐƯỜNG VÀNG, 25 SEATS - TỐI MÙNG 1 TẾT

 1. VN 300S 17FEB J SGNNRT HK25 0030  0745  /E 
 2. VN 321N 22FEB Q KIXSGN HK25 1030  1415  /E

1/ CUNG ĐƯỜNG VÀNG, 21 SEATS - TỐI MÙNG 4 TẾT

 1. VN 300L 20FEB T SGNNRT HK21 0030  0745  /E  
 2. VN 321L 24FEB J KIXSGN  HK21 1030  1415  /E

1/ CUNG ĐƯỜNG VÀNG, 26 SEATS - TỐI MÙNG 1 TẾT

 1. NH 832   16FEB      SGNNRT     HK26     2305  0645+1
 2. NH 833   19FEB      NRTSGN     HK26     1905   0005 + 1

 

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Ms Nguyễn Hương --- Giám Đốc - 0916799992      

  • Ms Nguyễn Hương --- Quản Lý - 02871086786      

tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam